Dossier Brexit

"Scheiding van EU is echt huzarenstukje"

Hoe gaat de scheiding van Groot-Brittannië en de Europese Unie nu verlopen? “Officieel hebben ze daar twee jaar de tijd voor, dat staat zo in het Europese verdrag”, vertelt VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez. “Maar het zal wellicht veel langer duren, omdat het over zulke belangrijke dossiers gaat.”

“Hoelang moet Groot-Brittannië nog bijdragen aan de Europese begroting en omgekeerd, bijvoorbeeld. Hoelang krijgen de Britten nog subsidies? Daarnaast zijn er nog ontelbare handelsakkoorden waardoor bijvoorbeeld ons land en Groot-Brittannië zo goed als gratis handel kunnen voeren. Dat moet allemaal veranderen en dat is echt een huzarenstukje.”