Belgische marine in actie op Noordpool

Met het smelten van de ijskappen op de Noordpool komen er niet alleen vaarroutes vrij maar ook olievelden. En daar heeft Rusland haar oog op laten vallen. Maar de Baltische staten vinden dat niet correct. Samen met bevriende NAVO-landen houden ze dus manoeuvres in de noordelijke Oostzee om de Russen af te schrikken. En ook de Belgische marine zal daar meer en meer in actie komen.

In 2007 plant Rusland haar vlag op de bodem van de Noordpool. En als de ijskappen smelten, vinden ze dus dat de noordelijke zee van hen is. Russische ijsbrekers domineren ondertussen alle vaarroutes. Tot aan de Baltische kust houden ze iedereen in de gaten.

VTM NIEUWS- journalist Jan Demeulemeester volgt de oefeningen op de Noordpool.