Nieuwe Franse wet vervangt noodtoestand

Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat in een reeks maatregelen voorziet in de strijd tegen georganiseerde misdaad en terrorisme. De wet treedt eind juli in werking en vervangt de noodtoestand, die er sinds de aanslagen in Parijs in november van kracht is.

Met de nieuwe wet wordt het parket heel wat nieuwe onderzoeksmethoden toegekend, waaronder nachtelijke huiszoekingen, het onderscheppen van elektronisch verkeer en het afluisteren van telefoonverkeer. Daarnaast worden er nieuwe misdrijven ingevoerd, die onder meer het regelmatig bezoeken van internetsites die aanzetten tot terroristische daden, strafbaar maken.

Huisarrest voor IS-strijders
Voorts is het door de nieuwe wet ook mogelijk om teruggekeerde IS-strijders voor een maand onder huisarrest te plaatsen wanneer er geen afdoende bewijs is om hen aan te houden. Het voorstel voorziet daarnaast nog in de mogelijkheid tot integrale fouillering van gedetineerden en een strenger gevangenisregime en strafuitvoeringsbeleid voor veroordeelde terroristen.

Strijd tegen terrorisme
Frans minister van Justitie Jean-Jacques Urvoas is verheugd met goedkeuring van de wet "die een Frans model in de strijd tegen terrorisme consolideert". De groene en communistische partij stemden tegen het wetsvoorstel, dat volgens hen een "aanzienlijke afname van de fundamentele rechten" inhoudt.