Droogte en overstromingen teisteren Brazilië

Het noorden van Brazilië kampt met extreme droogte. In 266 districten is de noodtoestand afgeroepen. De oogst is mislukt en er is een tekort aan water. In het noordwesten is dan weer het omgekeerde aan de hand. Daar teisteren overstromingen de bewoners. Zowel de droogte als het water zijn een gevolg van het klimaatfenomeen La Niña.