Obama excuseert zich niet voor Hiroshima

De Amerikaanse president Barack Obama bezoekt deze week als eerste Amerikaanse president de Japanse stad Hiroshima. Die werd op het einde van de Tweede Wereldoorlog getroffen door een Amerikaanse atoombom. Toch zal Obama zjin excuses niet aanbieden. "In oorlogstijd moeten soms moeilijke beslissingen genomen worden", zei Obama in een interview aan de Japanse tv. 

Obama zal na de G7-top op het Japanse eiland Kashiko samen met de Japanse premier Shinzo Abe een bezoek brengen aan Hiroshima. Het bezoek van Obama zet volgens het Witte Huis zijn voortdurende inzet voor vrede en veiligheid in een wereld zonder nucleaire wapens in de kijker. Maar Amerikaanse excuses moeten ze in Hiroshima dus niet verwachten.

"Ik focus me liever op het feit dat Japan en de VS na de Tweede Wereldoorlog zijn uitgegroeid tot trouwe bondgenoten, terwijl we voordien aartsvijanden waren", aldus Obama aan de Japanse openbare omroep. "De bedoeling van mijn bezoek is om te benadrukken dat in elke oorlog aan alle kanten van het conflict onschuldige slachtoffers vallen. We moeten erkennen dat leiders, zeker in oorlogstijd, moeilijke beslissingen moeten nemen. Het is niet aan mij om bepaalde beslissingen in vraag te stellen, dat is meer het werk van historici."

Op 6 augustus 1945 dropten de Amerikanen een eerste atoombom op Hiroshima. Die kostte in de weken na de aanval het leven aan naar schatting 140.000 mensen. Tot op vandaag is er sprake van ziektes door de straling. Een paar dagen later wierpen de Amerikanen een tweede atoombom op de stad Nagasaki, met 70.000 doden als gevolg. Kort daarop capituleerde het Japanse keizerrijk, wat het einde van de Tweede Wereldoorlog inluidde.