1 zwangerschap op 4 eindigt met abortus

Wereldwijd eindigt één op de vier zwangerschappen met abortus. In de rijke landen zijn de abortuscijfers de voorbije 25 jaar wel gedaald, maar niet in de ontwikkelingslanden. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gepubliceerd in het Britse vakblad The Lancet, dat het gebrek aan voorbehoedsmiddelen in de armere regio's hekelt.

Voor het onderzoek gebruikten het Guttmacher Institute in New York en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO data van overheden, nationale en internationale onderzoeken. Daaruit blijkt dat er in de periode 1990-1994 50 miljoen abortussen per jaar waren. In de periode 2010-2014 steeg dat aantal naar 56 miljoen, wat overeenkomt met één op de vier zwangerschappen. 

Voorbehoedsmiddelen 
"In ontwikkelde landen is de daling van de abortuscijfers grotendeels toe te schrijven aan het toegenomen gebruik van moderne contraceptie, dat vrouwen meer controle geeft over de timing en het aantal kinderen dat ze willen", zei hoofdauteur Gilda Sedgh van het Guttmacher Institute.

Daartegenover ging het gemiddelde abortuscijfer in ontwikkelde landen slechts van 39 naar 37 per 1000 naar beneden. "Investeren in moderne contraceptiemethoden zou vrouwen en de maatschappij heel wat minder kosten dan ongewenste zwangerschappen en onveilige abortussen", zei WHO-wetenschapper Bela Ganatra.

Hogere cijfers, ondanks verbod 
De onderzoekers stelden vast dat een op de drie zwangerschappen in Latijns-Amerika eindigt op een abortus -de hoogste score van alle wereldgebieden- hoewel de landen daar een strenge abortuswetgeving hebben.

Landen waar vrouwen verboden wordt een zwangerschap te onderbreken, of dergelijke procedures enkel toestaan als het leven van de vrouw gevaar loopt, hebben over het algemeen iets hogere abortuscijfers dan landen waar vrouwen meer reproductieve rechten hebben.

Vrouwen in landen met strenge wetten hebben vaak ook geen toegang tot voorbehoedsmiddelen, wat dan weer leidt tot meer abortussen en onveilige procedures.