Belgen vinden drie nieuwe 'aardes'

Belgische wetenschappers hebben een belangrijke ontdekking gedaan in de zoektocht naar buitenaards leven. Het gaat om een planetenstelsel met drie planeten rond een dwergsterretje. Die planeten lijken zeer geschikt voor leven.

Sterrenkundige Michaël Gillon en zijn collega’s van de Universiteit Luik speuren het heelal af met een Belgische telescoop in een sterrenwacht in Chili. De telescoop monitort een zestigtal koele dwergsterretjes. Bij een daarvan is er nu een veelbelovende ontdekking gedaan: rond de ster draaien drie planeten die ongeveer even groot zijn als de aarde.

De ster waarrond ze draaien geeft niet zo veel warmte af, vandaar een koele dwergster, maar zeker twee van de drie planeten draaien dicht genoeg bij de ster om toch warm te zijn. En dus mogelijk levensvatbaar. Of dat effectief zo is, zal toekomstig onderzoek moeten uitwijzen. Daarvoor is een precisiemeting van de dampkring nodig, maar dat kan pas over enkele jaren.