Opnieuw meer tijgers geteld

De tijger blijft een bedreigde diersoort, maar voor het eerst in honderd jaar is het aantal in het wild levende grote roofkatten gestegen. Vanaf dinsdag zullen de 15 tijgerlanden zich in New Delhi beraden hoe het nu verder moet.

Het aantal in het wild levende tijgers is herzien naar 3.890 tegenover de geschatte 3.200 van 2010. Dat melden de natuurbehoudsorganisatie WWF en de dierenbeschermingsvereniging Global Tiger Forum. Daarmee is het bestand sinds 2010 met ongeveer een vijfde toegenomen. "Voor de eerste keer in honderd jaar is het aantal in het wild levende tijgers na een contante daling ten minste in enkele landen weer gestegen", zei Marco Lambertini, de internationale directeur van WWF. "Dat biedt grote hoop en toont ons aan dat we bedreigde soorten en hun habitat kunnen beschermen indien regeringen, lokale besturen en natuurbeschermers samenwerken".

India en Nepal
Vooral in India en Nepal nam de tijgerpopulatie duidelijk toe. Ook in Rusland en Bhutan is hun aantal gestegen. Al wil dat niet zeggen dat er overal goed nieuws is voor de diersoort. In enkele gebieden, vooral in Zuidoost-Azië, worden echter duidelijk minder tijgers geteld. Zo deelde bijvoorbeeld Bangladesh, een buurland van India, vorig jaar mee dat in plaats van het eerder geschatte vierhonderdtal dieren er slechts ruim 100 in 's werelds grootste mangrovebos leven dat deel uitmaakt van Bangladesh.

Betrouwbaardere telmethodes
Maar dat zou niet liggen aan het feit dat er daadwerkelijk minder tijgers rondlopen. De telmethode is gewoon gemoderniseerd en dus betrouwbaarder, bijvoorbeeld via beelden van cameravallen in plaats van pootafdrukken. Over het algemeen kan een deel van de groeiende populatie bij de tijgers ook aan de verbeterde telmethodes liggen, luidt de commentaar van de WWF.

Actieplan blijft nodig
De tijger blijft wel bedreigd, dat komt omdat de grootste gevaren voor de grote roofkatten wildstroperij en de krimpende leefgebieden blijven. "Een sterk actieplan voor de komende zes jaar is van vitaal belang", zei Michael Baltzer, hoofd van het WWF's Tiger Initiative. "De globale daling is een halt toegeroepen, maar er is nog steeds geen veilige plaats voor tijgers".