"Arsenaal wapens suggereerde nakende aanslag"

Na de arrestatie van de vermoedelijke Franse jihadist Rida Kriket vorige week werd in een apppartement in Argenteuil in de regio Parijs een wapenarsenaal ontdekt dat "met zekerheid wees op de voorbereiding van een imminente terroristische aanslag", ook al kon geen enkel precies doelwit geïdentificeerd worden. Dat verklaarde de procureur belast met het onderzoek, François Molins.

"De ontdekking van die schuilplaats laat ons vermoeden dat we een extreem gewelddadige aanslag door een terroristisch netwerk hebben kunnen voorkomen", verklaarde Molins tijdens een persconferentie.