Historisch: Obama ontmoet Castro in Cuba

De Amerikaanse president Barack Obama is voor een historisch overleg samengekomen met de Cubaanse staatsleider Raúl Castro. Beide politici drukten elkaar hartelijk de hand in het Paleis van de Revolutie in Havana om aansluitend verder in te gaan om het eind 2014 begonnen toenaderingsproces, dat Obama nog voor het einde van zijn presidentschap in januari 2017 wil rond krijgen. Voor Obama heeft enkel Calvin Coolidge in 1928 als president van de Verenigde Staten een bezoek gebracht aan de Caraibische staat.

Na de revolutie van 1959 en de verandering naar een socialistische staat heerste er decennialang vijandschap tussen beide landen. Cuba werd een bondgenoot van de Sovjetunie en in 1962 stond de wereld op het randje van een atoomoorlog na de stationering van Sovjetraketten op Cuba.

Obama en Raúl Castro ontmoetten elkaar een eerste keer in april 2015 tijdens de Amerikaanse top in Panama, een tweede keer in de marge van Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in de herfst van vorig jaar. Een ontmoeting tussen Obama en de revolutionaire leider Fidel Castro is niet gepland.

Cuba vraagt als volgende stap de complete opheffing van het handelsembargo en de teruggave van de sinds 1903 onder Amerikaanse controle staande militaire basis Guantanamo. Obama wil naar eigen zeggen ook de volgens hem nog steeds kritieke mensenrechtensituatie aankaarten.

"Enorme boost voor economie Cuba"
De meeste Cubanen hebben Obama met veel enthousiasme onthaald omdat ze hopen dat het handelsembargo tussen de VS en Cuba eindelijk opgeheven zal worden. Dat zal een enorme boost betekenen voor de Cubaanse economie. "Obama heeft veel Amerikaanse zakenmensen meegenomen naar Cuba, waaronder die van de hotelketen Starwood, die in Havana drie hotels zullen renoveren en zelfs één openen", legt VTM NIEUWS-journaliste Greet De Keyser uit. "Er wordt voorspeld dat een paar miljoen Amerikaanse toeristen naar Cuba zal reizen de komende jaren."

De toenadering tussen VS en Cuba is al langer bezig. Eerder al schudden Obama en Raúl Castro elkaar de hand en werden de ambassades in beide landen heropend.

"Handdruk was echt kippenvelmoment"
“Het was een echt kippenvelmoment”, zegt VTM NIEUWS-journaliste Greet De Keyser over de handdruk van de twee staatshoofden. “Er werd wel niet gepraat over mensenrechten, politieke gevangen of persvrijheid. Het ging vooral over de versoepeling van het handelsembargo.”