Dossier Vluchtelingencrisis

Zuidelijk deel 'Jungle' Calais is ontruimd

Na zeventien dagen is de omstreden ontruiming van het zuidelijke deel van de ‘jungle’ van Calais afgerond. In het kamp hadden zich migranten verzameld, in de hoop om illegaal naar Groot-Brittannië te reizen.

De laatste barakken van deze zone, waar volgens de autoriteiten voor de ontruiming een duizendtal mensen verbleven, zijn na de middag verwijderd. Enkele gemeenschapsplaatsen, waarvan het voorbestaan door de Franse autoriteiten is gegarandeerd, blijven nog achter.

Bij de aanvang van de ontruiming was het tot schermutselingen tussen migranten en activisten enerzijds, en de politie anderzijds, gekomen. Arbeiders walsten met zwaar materieel tenten en barakken plat. Volgens officiële bronnen zijn nu ongeveer 900 mensen in een voorlopig containerpark in Calais en andere opvangplaatsen voor vluchtelingen opgenomen.

Bekijk ook: