Wapens zwijgen in Syrië

Na vijf jaar burgeroorlog met meer dan 250.000 doden, is in Syrië om middernacht plaatselijke tijd een staakt-het-vuren van start gegaan. De Verenigde Staten en Rusland hadden daarover begin deze week een akkoord bereikt.

Het regime, de belangrijkste oppositiepartijen en een honderdtal rebellenbewegingen hebben het staakt-het-vuren geaccepteerd. Het akkoord heeft wel geen betrekking op terreurgroep Islamitische Staat en al-Nusra, dat gelinkt is aan Al Qaeda. De leider van al-Nusra riep de rebellen die aan de groep gelinkt zijn bovendien expliciet opgeroepen om het staakt-het-vuren te verwerpen, dat hij "vernederend" noemt.

De wapenpauze moet ervoor zorgen dat de burgers in de steden die getroffen zijn door de burgeroorlog humanitaire hulp krijgen. De voorzitter van het Internationale Rode Kruis ICRC, Peter Mauer, heeft vrijdag nog met aandrang opgeroepen tot het vinden van een politieke oplossing in Syrië, om het lijden van miljoenen mensen te stoppen. Hij dringt er ook bij de conflictpartijen op aan om de levering van hulpgoederen toe te laten voor alle mensen die daar nood aan hebben. Het staakt-het-vuren en de naleving ervan moeten, bovendien de weg openen naar het opnieuw opstarten van de vredesgesprekken op 7 maart, zo heeft de VN vrijdagavond aangekondigd.

Het Syrische regime en bondgenoot Rusland hebben in de uren voor het begin van de wapenstilstand hun luchtaanvallen tegen de rebellen nog opgevoerd. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten hebben de ze 180 raids uitgevoerd boven Damascus, het noorden en het westen van Aleppo en de centraal gelegen provincies Himas en Hama, allemaal regio's waarop het staakt-het-vuren expliciet betrekking heeft. Daarnaast vonden er aanvallen uit tegen de regio van Lattaquié en tegen zones die gecontroleerd worden door IS. Volgens het Observatorium kwamen de afgelopen 24 uur in Lattaquié trouwens nog 40 leden van het regeringsleger om het leven bij gevechten met rebellen.

Het is nu afwachten of het staakt-het-vuren zal standhouden. Gevreesd wordt namelijk dat het Syrische regime en haar bondgenoten de luchtaanvallen tegen IS en al-Nusra, die nog steeds toegelaten zijn, zullen gebruiken om ook de gematigde rebellen aan te vallen. Syrië en Rusland kondigden alvast aan dat ze de luchtaanvallen tegen IS en al-Nusra niet zullen staken.