100.000 ton methaan ontsnapt bij gaslek

Bij het recente zware gaslek in Californië is ongeveer 100.000 ton methaangas ontsnapt, zo blijkt nu uit universitair onderzoek. Het gaat om een recordhoeveelheid voor de Verenigde Staten. Het effect op het milieu is vergelijkbaar met de uitstoot van een half miljoen wagens. Methaangas is een bijzonder krachtig broeikasgas en dus nefast voor de opwarming van de aarde.

Het lek in een gasput van het bedrijf SoCalgas kon pas na 112 dagen worden gedicht. Mensen uit de omgeving moesten tijdelijk verhuizen, omdat ze last hadden van hoofdpijn of bloedneuzen.

Grootste lek in geschiedenis van VS
Maar voor het klimaat dreigt er blijvende schade. Uit onderzoek waar het weekblad Science donderdag over bericht, blijkt dat er nooit eerder zoveel methaangas is vrijgekomen in de VS. De hoeveelheid komt overeen met een kwart van de jaarlijkse gasuitstoot in de buurt van Los Angeles.

Nefast voor volksgezondheid
Het ontsnapte gas bevatte ook verschillende potentieel gevaarlijke stoffen, zoals benzeen, tolueen en xyleen, waarvan de concentraties hoger dan gemiddeld waren. Die kunnen volgens de onderzoekers op lange termijn nefaste gevolgen hebben voor de volksgezondheid.

In de buurt van het gaslek woonden meer dan 11.000 mensen. Een deel van hen werd geëvacueerd, nadat de gouverneur de noodtoestand uitriep. Als gevolg van het gaslek zal de staat Californië dit jaar ook niet haar objectieven inzake uitstoot van broeikasgassen halen, aldus de onderzoekers. 

Bekijk ook: