Dossier Vluchtelingencrisis

Parijs: "Vreemd dat België grens controleert"

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve vindt de Belgische vrees voor een instroom van vluchtelingen ongegrond. Hij noemt de beslissing om opnieuw grenscontroles in te voeren aan de Franse grens dan ook "vreemd". Onze minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gaat niet akkoord: "De cijfers bewijzen dat de controles nodig zijn."

België heeft de controles aan de grens opgedreven om een mogelijke vluchtelingenstroom vanuit Calais het hoofd te bieden, nu de ‘jungle’ van Calais mogelijk ontruimd wordt. Dagelijks worden er tot 290 agenten ingezet om de gevoelige plaatsen te controleren. "We hebbende de procedures die door Europa zijn voorzien, gevolgd. We hebben ook op het operationele niveau contact gehad met Frankrijk en er zijn ook bilaterale contacten geweest tussen de eerste ministers en de ministers van Binnenlandse Zaken van Frankrijk en België"", zegt Jambon daarover.

"Vreemde beslissing"
Maar in Frankrijk lijken ze toch not amused: "Deze beslissing lijkt ons vreemd en de motieven al evenzeer", zei Cazeneuve in Brussel, waar hij samenzit met zijn Europese ambtsgenoten. “Wij werden niet gewaarschuwd”, gaat hij verder. “Het is nooit onze bedoeling geweest om ter plekke te gaan met bulldozers om de vluchtelingen zo weg te jagen.” Hij spreekt over een humanitaire operatie, “om de vluchtelingen die asiel aanvragen onderdak te kunnen bieden”.

En Cazeneuve deed er nog een schepje bovenop: “Doen alsof deze humanitaire operatie een extra stroom vluchtelingen naar de Belgische grens teweeg zal brengen, is een loopje nemen met de realiteit.”

"Cijfers bewijzen nut"
Jambon laat dat niet zomaar over zich heen gaan: "De cijfers bewijzen het nut van de acties. De dag voor de controles aan de grens ging het om 32 personen in Adinkerke, op de eerste dag van de controles ging het om 100 betrokkenen".