Economische impact zika nog beperkt

De economische impact van het zikavirus in Latijns-Amerika is "bescheiden", maar zou aanzienlijk zwaarder kunnen worden indien er niet dringend acties komen om de epidemie een halt toe te roepen. De Wereldbank maakt alvast 150 miljoen dollar vrij voor hulp, zo kondigde ze vandaag aan.

Volgens de Wereldbank zal het zikavirus dit jaar een economische impact hebben van 3,5 miljard dollar in Latijns-Amerika, of 0,06 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van de regio. In landen die sterk afhangen van het toerisme, is de impact al groter. Zo zou het economisch verlies voor Jamaica, Cuba en Belize kunnen oplopen tot 0,8 à 1,2 procent van hun bbp.

De ramingen van de Wereldbank gaan ervan uit dat er "een snelle en gecoördineerde respons" komt van de internationale gemeenschap op het virus, en dat zwangere vrouwen de grootste risico's lopen. Het virus zou leiden tot schedelmisvormingen bij pasgeborenen.

Mocht het virus gevaarlijker blijken - er wordt gesproken over een link met het syndroom van Guillain-Barré, een zeldzame verlammingsziekte - dan zou de economische impact kunnen oplopen, voegt de Wereldbank daar aan toe.

Zika is voorlopig geregistreerd in een veertigtal landen. Brazilië is het zwaarst getroffen.