Verhoogde sancties tegen Noord-Korea

De Senaat in de Verenigde Staten heeft dinsdag het licht op groen gezet voor strengere sancties tegen Noord-Korea, nadat dat land recentelijk nieuwe nucleaire testen en raketlanceringen uitvoerde. De wet treedt nog niet meteen in voege, want de wetgevende procedure is nog niet afgerond.

De senatoren stemden unaniem voor strengere sancties. Ted Cruz en Marco Rubio, beiden kandidaat bij de Republikeinen om president te worden, kwamen speciaal naar Washington afgezakt om te stemmen.

Concreet zal elke persoon of bedrijf worden gesanctioneerd, die het regime van Pyongyang helpt bij het verwerven van materiaal voor de productie van massavernietigingswapens, conventionele wapens, het raketprogramma, witwassen van geld, drugshandel, schending van de mensenrechten, activiteiten die een bedreiging vormen voor de Amerikaanse cyberveiligheid en de import van luxegoederen.

Het Amerikaanse parlement besliste op eigen houtje maatregelen te nemen, want binnen de Verenigde Naties ligt China dwars.