Dossier Terreur in Parijs

Franse grondwet herschreven door terreur

De Franse Assemblée Nationale heeft voor een controversiële grondwetshervorming gestemd. Door de hervorming is het mogelijk om de Franse nationaliteit te laten vervallen bij burgers met een dubbele nationaliteit die zijn veroordeeld voor een terreurdaad. Het voorstel tot grondwetswijziging kwam er na de aanslagen in Parijs op 13 november 2015, waarbij 130 mensen om het leven kwamen.

Het tweede artikel van de grondwetswijziging werd door 162 volksvertegenwoordigers goedgekeurd, 148 anderen stemden tegen. Het voorstel is zeer omstreden bij de oppositie, onder meer omdat ze de Franse bevolking in vakjes zou opdelen door enkel de nationaliteit af te nemen als de verdachte een dubbele nationaliteit heeft.

In het ontwerp staat dat de grondwet zal verwijzen naar de wet over "de voorwaarden volgens dewelke een persoon de Franse nationaliteit of de rechten die daaraan verbonden zijn kan verliezen als hij veroordeeld is voor een misdrijf of een overtreding die een ernstige bedreiging vormt voor het leven in de natie".