Draait klimaatplan Obama uit op sisser?

Er dreigt een zware nederlaag voor de Amerikaanse president Barack Obama: het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft gisteren zijn klimaatplan dat de CO2-uitstoot voor bedrijven in de VS beperkt, bevroren. Op 2 juni wordt de zaak verder behandeld voor de rechter in Washington.

In het 'Clean Power Plan' van Obama was bepaald dat de bedrijven hun CO2-uitstoot, die aan de basis ligt van klimaatopwarming, tegen 2030 met 32 procent moeten laten dalen in vergelijking met 2005. Vooral voor de kolencentrales zou dat de doodsteek betekenen.

Nederlaag voor Obama
De verplichting werd aangevochten door 27 Amerikaanse deelstaten en verschillende ondernemingen en belangengroepen. Vooral de Republikeinen lagen dwars en beschouwen de beslissing van het Hooggerechtshof dan ook als een belangrijke overwinning. 

Het Hooggerechtshof besliste met 5 rechters tegen 4. Zij zien zien vijf wettelijke problemen in het plan. Voor Obama zou het begraven van het plan een zware nederlaag betekenen, want de strijd tegen de klimaatopwarming was een van de prioriteiten van zijn beleid.