Vermijdt Tusk 'Brexit' met nieuw plan?

Europees president Donald Tusk heeft dinsdagmiddag voorstellen gepresenteerd om de relaties tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië op een nieuwe leest te schoeien. Tusk suggereert onder meer de invoering van een noodremprocedure om de toegang van werknemers uit andere lidstaten tot sociale voordelen te beperken. Cameron reageert alvast voorzichtig positief op het voorstel. 

"To be or not to be together, that is the question". Met die knipoog naar het Britse culturele erfgoed publiceerde Tusk de voorstellen die tegemoet moeten komen aan de Britse bekommernissen. De conservatieve premier David Cameron wil die hervormingen in de wacht slepen om het behoud van het lidmaatschap van Groot-Brittannië te verdedigen met het oog op het referendum dat hij de Britse kiezers heeft beloofd.

Tegemoetkoming aan eisen
Tusk komt tegemoet aan de eis van Cameron om de instroom van werknemers uit andere lidstaten te kunnen ontmoedigen. Het basisprincipe van het vrije verkeer in de EU moet gerespecteerd worden, zo stelt de president, maar er kan een soort noodremprocedure ingevoerd worden om een "uitzonderlijke" instroom van werknemers aan te pakken. Ook zou de Europese Commissie de wetgeving over het overdragen van kinderbijslag naar andere landen aanpassen.

Daarnaast belooft Tusk een mechanisme dat niet-eurolanden als Groot-Brittannië moet geruststellen dat verdere integratie van de eurozone niet in hun nadeel speelt, maar tegelijkertijd de niet-eurolanden geen veto geeft of de kans om bepaalde dringende beslissingen in de eurozone te vertragen. Daarnaast krijgen de Britten ook de bevestiging dat ze niet hoeven mee te doen aan verdere politieke integratie, dat de rol van nationale parlementen wordt versterkt en dat de Europese competitiviteit wordt versterkt.

"Echte vooruitgang"
""Het ontwerp van de Europese onderhandelingstekst toont echte vooruitgang op alle vier domeinen waar het Verenigd Koninkrijk verandering nodig heeft, maar er is nog meer werk te doen", zo reageerde Cameron op Twitter.

Cameron wil met de 27 andere staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie op 18 en 19 februari op een top in Brussel een akkoord bereiken over de hervormingen. Nadien wil hij het lidmaatschap van zijn land voorleggen aan de Britse kiezers in een referendum dat ten laatste tegen eind 2017 wordt gehouden.