Noodtoestand in Californië na gaslek

De gouverneur van Californië heeft woensdag de noodtoestand uitgeroepen voor een buitenwijk van Los Angeles, naar aanleiding van een gigantisch gaslek dat er al enkele maanden woedt. Meer dan 2.000 families moesten intussen hun huizen verlaten. Het zal waarschijnlijk nog tot februari of maart duren vooraleer het lek kan worden gedicht. Het gaat om methaangas: experts waarschuwen voor de zware impact op het milieu. 

Het gaslek doet zich voor in de diepe ondergrond van de site Aliso Canyon, eigendom van gasmaatschappij SoCal Gas. Als sinds oktober ontsnapt er methaangas, een erg schadelijk broeikasgas. Mensen in de omgeving klagen over bloedneuzen, hoofdpijn en misselijkheid. Duizenden gezinnen zijn al verhuisd, velen vragen om dat ook te mogen doen. 

Verwoestende milieu-impact
Volgens de autoriteiten ontsnapt er 30.000 à 58.000 kilogram methaangas per uur. "Dat is het equivalent van driekwart van de uitstoot van de olieraffinaderijen in Californië op een jaar tijd, of de uitstoot van 4,5 miljoen wagens per dag", zeggen milieubeschermers. Zelfs als het gas geen blijvende schade veroorzaakt voor de gezondheid van de buurtbewoners, is er nog altijd de verwoestende en langdurige milieu-impact.

Precieze schade
De uitstoot van broeikasgassen aan de Amerikaanse Westkust ligt als gevolg van het methaanlek een kwart hoger dan normaal, berekende de California Air Resources Board. "De precieze schade zal pas kunnen bepaald worden als het lek definitief gelicht is", waarschuwde de woordvoerder. Dat zou dus nog maanden kunnen duren.