Dossier Strijd tegen IS

Unaniem akkoord over vredesplan Syrië

De VN-Veiligheidsraad heeft unaniem een resolutie aangenomen voor een ambitieus vredesplan voor Syrië. Het plan moet een politiek vredesproces in Syrië steunen.

Meer dan 4 jaar oorlog
De resolutie voorziet dat "begin januari" onderhandelingen plaatsvinden tussen de overheid en oppositie, om een einde te brengen aan de burgeroorlog die al meer dan vier jaar aanhoudt, en dat tegelijk een staakt-het-vuren wordt ingesteld.

VN als bemiddelaar
De Verenigde Naties worden opgeroepen om als bemiddelaar bij die gesprekken op te treden. Ook moeten de verschillende opties voor een monitoringmechanisme, waarmee moet worden toegezien op de naleving van het staakt-het-vuren, binnen de maand worden voorgesteld door VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. De resolutie bekrachtigt daarmee de principes van het "stappenplan" dat tijdens de vredesconferentie in Wenen werd afgesproken.

Overgangsregering
De uiteindelijke bedoeling is om na zes maanden te komen tot een overgangsregering in Syrië. Binnen de achttien maanden moeten er verkiezingen plaatsvinden in het land.

"Belangrijke stap"
De goedkeuring van de resolutie "is een zeer belangrijke stap, die ons toelaat om vooruitgang te boeken" in het vredesproces, zo verklaarde Ban Ki-moon. "Het is de eerste resolutie die zich concentreert op de politieke middelen om de crisis op te lossen", benadrukte de secretaris-generaal nog. Volgens professor internationale politiek David Criekemans is dit een eerst stap, maar zeker nog niet de oplossing. Toch kan het een belangrijke rol spelen in de strijd tegen IS.

Eerste politieke akkoord
Eerdere resoluties over de burgeroorlog in Syrië beperkten zich toe nu tot het humanitaire aspect. Resoluties waarin naar een politieke oplossing werd gezocht, raakten nooit goedgekeurd. Rusland en China hadden immers altijd hun veto gesteld tegen de teksten die door de westerse landen werden ingediend.

Geen woord over Assad
Over de rol die de huidige Syrische president Bashar al-Assad nog te vervullen heeft, blijft sowieso nog onenigheid bestaan tussen de verschillende grootmachten. In de vrijdagavond goedgekeurde tekst wordt niet over Assad gesproken.