Rutte moet Europese grenswacht opzetten

Op de Europese top in Brussel bespraken de Europese leiders uitgebreid de vluchtelingenproblematiek en het plan om de buitengrenzen beter te beschermen. Nederland zal daar begin volgend jaar verantwoordelijk voor zijn.

De lidstaten besloten gisteren een nieuwe Europese grenswacht op poten te zetten. Griekenland gaf dan weer aan de controle van grenzen uit handen te willen geven. Een definitief akkoord zou er pas in juni zijn. “Dat legt een belangrijke rol weg voor de Nederlandse premier Mark Rutte,” aldus VTM-reporter Jelle Frencken. Aangezien Nederland in de eerste helft van 2016 het voorzitterschap van de Europese Unie waarneemt, zullen onze noorderburen de details van de grenswacht verder uitwerken.

Daarnaast vinden mogelijk nog gesprekken plaats over informatie-uitwisseling tussen verschillende Europese veiligheidsdiensten. Die moet volgens premier Michel beter geharmoniseerd worden. De eerste minister pleit er ook voor het geld van terroristen te bevriezen. Dat gebeurt nu al in ons land, en zou volgens Michel over heel Europa uitgebreid moeten worden.