Klimaattop start met een grote belofte

In Parijs gaat straks de klimaattop van de Verenigde Naties van start. De staatshoofden en regeringsleiders gaan op zoek naar een nieuw wereldwijd akkoord over de beperking van broeikasgassen en hernieuwbare energie. De top gaat alvast van start met een grote belofte. De Verenigde Staten belooft samen met negentien andere landen hun investeringen in hernieuwbare energie te verdubbelen.

Bij de twintig landen zijn naast de Verenigde Staten onder meer ook Australië, Brazilië, China, Duitsland en Frankrijk. Hun engagement werd ‘Mission Innovation’ gedoopt en zou straks op de top formeel worden ondertekend. De bedoeling van de investeringen is om nieuwe technologieën te vinden, die leiden “een schone, betrouwbare en betaalbare energiemix”. België hoort voorlopig niet bij de deelnemers, maar het initiatief staat wel open voor andere landen.

Daarnaast komt er ook een privaat engagement, ‘Breaktrough Energy Coalition’, van 28 investeerders onder leiding van de Amerikaanse miljardair Bill Gates. De initiatiefnemers willen als tussenschakel fungeren tussen nieuwe bedrijfjes, wetenschappelijk onderzoek en de markt. De bedoeling is om voldoende geld ter beschikking te stellen om ideeën te ontwikkelen.