Strengere controle van Schengengrens

Nog voor het einde van dit jaar zal de Europese Commissie een voorstel indienen om de Schengengrenscode aan te passen. Een update van deze Europese wet moet de systematische controle van EU-burgers toelaten die de buitengrenzen oversteken om opnieuw de Schengenzone te betreden, zoals terugkerende Syriëstrijders.

Een striktere controle van de Europese buitengrenzen stond gisteren bovenaan de agenda van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Zij kwamen in Brussel bijeen, exact een week na de aanslagen in Parijs.  In hun conclusies vragen de ministers de Commissie om systematische controles van EU-onderdanen mogelijk te maken door hun gegevens te mogen toetsen aan tal van databanken. De Commissie werkt al langer aan een systeem van 'slimme grenzen', waarbij gebruikgemaakt wordt van geavanceerde technologie om de grenscontroles te verbeteren.

Iedereen zal worden gecontroleerd
Volgens de Franse minister van  Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve zal het Commissievoorstel nog dit jaar worden ingediend. "Zo wordt de systematische en verplichte controle mogelijk gemaakt aan alle buitengrenzen van alle personen die de Schengenzone binnenkomen, ook van wie van het vrij personenverkeer geniet." Met andere woorden: anders dan nu het geval is, zullen aan de buitengrenzen voortaan ook Europese burgers systematisch worden gecontroleerd.

Volgens Cazeneuve is het de bedoeling dat de persoonsgegevens door de relevante nationale en Europese databases gehaald worden, zoals de gegevensbanken van Interpol en het Schengeninformatiesysteem. In het SIS worden onder meer de personen opgenomen tegen wie een aanhoudingsmandaat loopt of die om andere redenen worden gezocht.

Paspoortcontroles
In afwachting van de aanpassing van de Schengengrenscode, die op het terrein grote investeringen met zich zal meebrengen, zullen de lidstaten alvast doen wat het huidig wettelijk kader hen toelaat. Aan de grensposten zullen paspoorten bijvoorbeeld door de databank van Interpol gehaald kunnen worden.  Aan de vergadertafel waarschuwden de Belgische ministers Koen Geens (Justitie) en Jan Jambon (Binnenlandse Zaken) er vrijdag voor dat de gewoonte van de nationale inlichtingendiensten om informatie voor elkaar achter te houden, die diensten net kan verzwakken.