Dossier Terreur in Parijs

Maandag om 12 uur minuut stilte in heel Europa

Aan alle Europeanen wordt gevraagd om maandag om 12 uur een minuut stilte in acht te nemen voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs. Dat schrijven de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie en de voorzitters van de Europese instellingen in een gemeenschappelijke mededeling.

De Europese leiders benadrukken dat ze diep geschokt zijn en in rouw na de terroristische aanslagen. "Dit is een aanval tegen ons allemaal. We zullen deze dreiging samen het hoofd bieden met alle middelen die nodig zijn en met genadeloze vastberadenheid", schrijven ze. 

De 28 nationale leiders en de voorzitter van de Commissie, het Parlement en de Raad scharen zich achter Frankrijk en de Franse regering. De terroristen zullen enkel het omgekeerde bereiken van wat ze beogen: "verdelen, angst veroorzaken en haat zaaien". 

Alles wat op Europees niveau gedaan kan worden om Frankrijk veiliger te maken, zal worden gedaan. "Vrijdag 13 november 2015 zal in Europa herinnerd worden als een Europese dag van rouw."