"Zelfs opwarming van 2°C bedreigt steden"

Zelfs als de internationale gemeenschap er in slaagt om de wereldwijde opwarming van de aarde te beperken tot gemiddeld 2°C, dreigen grote steden als Shanghai, Bombay en Hongkong binnen enkele eeuwen deels onder water te verdwijnen. Dat blijkt uit een zondag gepubliceerd onderzoek van Climate Central. Ook België dreigt op lange termijn te worden getroffen.

Binnen drie weken start in Parijs een internationale klimaattop, waar meer dan 190 landen een akkoord moeten bereiken over de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. De bedoeling is op die manier de wereldwijde opwarming van de aarde te beperken tot gemiddeld 2 graden Celsius.

Maar Amerikaanse wetenschappers van de onderzoeksgroep Climate Central waarschuwen nu dat ook bij een temperatuurstijging van 2°C rekening moet woren gehouden met een stijging van de zeespiegel met 3 tot 6,3 meter. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor tal van gebieden, die momenteel door in totaal 280 miljoen mensen worden bewoond.

Vooral problemen in China

Vooral in China dreigen zich problemen te stellen. Daar zullen 64 miljoen mensen getroffen worden door de verhoging van het zeeniveau. Andere landen die in het rapport genoemd worden zijn India, Bangladesh, Vietnam, Indonesie, Japan, VS, de Filipijnen, Egypte, Brazilië, Thaïland, Myanmar en Nederland.

Ook België getroffen? 

België wordt niet expliciet in het rapport vermeld, maar volgens een bijgevoegde tabel dreigen in ons land op lange termijn toch 1,1 miljoen mensen te worden getroffen.