Reynders trekt voor 3 dagen naar Iran

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is voor drie dagen naar Iran voor een reeks bilaterale gesprekken. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat tijdens het bezoek van de MR-vicepremier, bijna twee jaar na zijn vorige reis naar Teheran, de veiligheidssituatie in de regio en de uitvoering van het nucleaire akkoord bovenaan het lijstje gespreksthema's zullen staan.

Daarnaast zal er ook gepraat worden over de economische relaties. Iran vormt een potentiële afzetmarkt van bijna 80 miljoen consumenten. Nu er uitzicht is op een afbouw van de sancties tegen de islamitische republiek, kan dus ook worden gepraat over de heropstart van de economische relaties. Voor dat luik is ook staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) meegereids naar het land. Een derde thema dat steevast wordt aangesneden, zijn de mensenrechten. Internationale mensenrechtenorganisaties klagen maar al te vaak aan dat in Iran nog steeds geregeld executies plaatsvinden, ook nog na het aantreden van Rohani. 

Het zwaartepunt van het bezoek ligt op maandag. Dan ziet minister Reynders achtereenvolgens president Rohani, minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif en minister van Economische Zaken en Financiën Ali Taieb Nia. Dinsdag laat de minister Teheran achter zich en reist hij af naar Ispahan, waar een ontmoeting met de gouverneur en andere lokale autoriteiten geprogrammeerd staat.