Staatssecretaris stapt op na Fyrarapport

De Nederlandse staatssecretaris voor Infrastructuur, Wilma Mansveld, treedt af naar aanleiding van het vernietigende rapport over de aanpak van de problemen met de Fyra. Het rapport was erg kritisch over de politica: ze zou verkeerde en onvolledige informatie hebben gegeven over de Fyra. Het ontslag van de sociaaldemocrate (PvdA) volgde na overleg met de top van haar partij.

Ze treedt af omdat de parlementaire enquêtecommissie concludeerde dat zij de Tweede Kamer onjuist heeft geïnformeerd. Hiermee neemt ze ook de verantwoordelijkheid voor de fouten van haar voorgangers in het Fyra-dossier, zo zei ze woensdag in een korte toelichting op haar aftreden.

Fouten van voorgangers

Als staatssecretaris is ze ook verantwoordelijk voor wat zich sinds de jaren negentig in het dossier heeft afgespeeld. "Het is mijn democratische plicht om ook verantwoordelijkheid te nemen voor eventuele fouten van mijn voorgangers", zei ze. Mansfeld zei ook dat ze het debat over de lessen die getrokken moeten worden uit het Fyra-debacle graag zou voeren. "Maar dat is niet mogelijk als het slechts in het teken staat van het al dan niet aanblijven van mij als verantwoordelijk staatssecretaris."

Ze bracht in herinnering dat ze binnen enige weken na haar aantreden in november 2012 al werd geconfronteerd met "ingrijpende gebeurtenissen" rond de Fyra. Midden januari 2013 werd de trein al uit dienst genomen. Sinds die tijd was het haar doel om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Onjuiste informatie

Mansveld verklaarde destijds kort nadat de hogesnelheidstrein Fyra tussen Amsterdam en Brussel eind 2012 ging rijden dat niemand de opstartproblemen had verwacht. Maar een aantal direct betrokkenen was wel degelijk op de hoogte hiervan. De staatssecretaris heeft de Kamer onjuist geïnformeerd "door te zeggen dat niemand de slechte prestaties van de Fyra had verwacht", oordeelde de commissie.

Mansveld lag de afgelopen maanden al onder vuur vanwege financiële problemen bij spoorbeheerder ProRail. Ook andere regeringsleden worden fouten aangewreven in het onderzoeksrapport.