Geen extra GSM-kosten meer in hele EU

Al jaren wordt erover gepraat, maar nu heeft het Europees Parlement eindelijk beslist om de roamingkosten af te schaffen. Dat betekent dat je vanaf 15 juni 2017 geen extra kosten meer moet betalen wanneer je telefoneert, sms't of mobiel surft in het buitenland. Het Europees Parlement in Straatsburg zet vandaag het licht op groen voor het akkoord dat met de lidstaten is bereikt.

Dat er niet extra moet worden betaald voor mobiel telefoongebruik in het buitenland is een belangrijke stap in de vervolmaking van de Europese interne markt gezien. Toch was de beslissing nemen gemakkelijker gezegd dan gedaan. Begin dit jaar vonden de lidstaten nog dat de roamingkosten zeker tot 2018 aangerekend mochten blijven. "De Raad wijkt voor de telecomlobby", luidde de kritiek toen.

Eind juni bereikten de onderhandelaars van de Raad en van het Parlement toch een compromis. Op 15 juni 2017 zullen de roamingkosten definitief verdwijnen, in afwachting gaan op 30 april 2016 de maximumtarieven verder naar beneden. Voor bellen vanuit het buitenland zal dan nog maximum 0,05 euro extra betaald moeten worden, voor een sms 0,02 euro en per megabyte data 0,05 euro. Het is die compromistekst die dinsdag is goedgekeurd.

Een ander onderdeel van hetzelfde 'telecompakket' is de verankering van het principe van de netneutraliteit. In de wetgeving van alle 28 lidstaten zal ingeschreven moeten worden dat bedrijven die internettoegang aanbieden elke vorm van internetverkeer gelijkwaardig moeten behandelen. Content, apps of specifieke diensten zullen alleen maar in uitzonderlijke omstandigheden geblokkeerd of vertraagd mogen worden.