Kerk zet deur op kier voor hertrouwde paren

De deelnemers aan de bisschoppensynode in Rome hebben zich met een krappe tweederdemeerderheid uitgesproken voor meer openheid in de omgang met hertrouwde en ongetrouwde paren. Men moet geval per geval beoordelen en de omstandigheden in beschouwing nemen, zo staat in het slotdocument dat is overgemaakt aan paus Franciscus. 178 deelnemers stemden voor, 80 tegen.

De synode stelt dat lokale priesters "paden van onderscheidingsvermogen en van betrokkenheid voor deze mensen" moet ontwikkelen, maar spreekt zich niet uit over de gevoelige vraag of hertrouwde paren zouden mogen deelnemen aan de communie. De omgang met homoseksuelen speelt zoals verwacht amper een rol in het ruim dertig bladzijden tellende document.

Met de goedkeuring van het slotdocument komt een einde aan de beraadslagingen in Rome. Drie weken lang spraken de bisschoppen, kardinalen en prelaten over heikele vragen rondom de plaats van het gezin en huwelijk in de Katholieke Kerk. Zondag vindt in de Sint-Pietersbasiliek een afsluitende mis plaats.