Obama stelt veto tegen defensiebegroting

De Amerikaanse president Barack Obama heeft zijn veto uitgesproken tegen de door het Congres opgestelde defensiebegroting voor 2016. De maatregelen die in de begroting waren opgenomen, schieten volgens de president "jammerlijk tekort". Vooral het feit dat de wetgeving de sluiting van het gevangenenkamp Guanatanamo kan verhinderen, is hem een doorn in het oog.

Eerder had zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden de begroting met een ruime meerderheid goedgekeurd. De Republikeinen beschikken in beide kamers over een meerderheid. Maar volgens Obama moet de begroting, goed voor 612 miljard dollar, worden afgekeurd omdat een van de bepaling de sluiting van het Amerikaanse gevangenkamp Guantanamo belemmert. Het is vrij uitzonderlijk dat Obama als president gebruik maakt van zijn vetorecht.

In Guantanamo Bay, een Amerikaanse enclave op Cuba, zitten nog altijd meer dan honderd terrorismeverdachten opgesloten. De meeste gedetineerden werden er zonder enige vorm van proces of rechterlijke bijstand vastgehouden. President Barack Obama beloofde bij zijn verkiezing dat hij de gevangenis ging sluiten, maar heeft die belofte nog niet waar kunnen maken. "Guantanamo is een van de voornaamste recruteringsmechanismen voor jihadisten", verklaarde Obama nu. "Het is tijd om het te sluiten." 

De president stelt verder nog dat de voorliggende begroting zou kunnen verhinderen dat er noodzakelijke hervormingen worden doorgevoerd om het leger te moderniseren. De wetgeving moet nu opnieuw worden bekeken door het parlement.