Is grote ster eigenlijk een alienconstructie?

Hebben astronomen een buitenaardse constructie aangetroffen in ons Melkwegstelsel? Die vraag rijst door het mysterieus gedrag van de ster KIC 8462852. “Onverklaarbaar”, zeggen experts.

De ster werd in 2009 al gespot door de Keplertelescoop en bevindt zich in de noordelijke hemisfeer van de Melkweg. Zoals bij alle sterren die bestudeerd worden, werd ook hier gekeken naar het lichtpatroon. Zo kan onderzocht worden hoe de ster zich gedraagt ten opzichte van planeten in de buurt.

Vreemd lichtpatroon

Het vreemde aan deze ster is dat het lichtpatroon hoogst instabiel is en heel veel onderbrekingen vertoont. De data, vooral verzameld door amateur-astrologen, werden daarom opnieuw bekeken en er werd bekeken of er geen verstoring van de data was door bijvoorbeeld een ruimtetuig in de buurt van de telescoop. Maar alles blijkt te kloppen.

En dus moet er een andere verklaring zijn voor het vreemde lichtpatroon. Een wetenschappelijke hypothese, dat er te veel kleine deeltjes in de atmosfeer van de ster zweven, wordt bijna meteen weerlegd door eerdere bevindingen: de zwaartekracht van sterren is normaal gezien te groot waardoor die deeltjes worden opgeslokt. Of als er echt te veel deeltjes zijn, smelten die samen tot een nieuwe planeet. 

Radiotelescoop

Geen wetenschappelijke verklaring voorlopig, en dat zorgt ervoor dat er stilaan gedacht moet worden aan buitenaards leven. Zo zou het om een grote constructie kunnen gaan. Om dat te verifiëren willen enkele onderzoekers nu een radiotelescoop op de ster richten. Die kan geluiden opvangen. Als daar geluiden tussen zitten die wijzen op technologische activiteiten, is er dus mogelijk bewijs van buitenaards leven. De onderzoekers willen in januari starten, de resultaten zouden pas in het najaar van 2016 verwacht worden.