Dossier Vluchtelingencrisis

Nederland 'versobert' asielopvang

De Nederlandse coalitiepartijen VVD en PvdA gaan de huisvesting en de bijstand voor asielzoekers ‘versoberen’. Zo zullen ze geen voorrang meer krijgen bij de toewijzing van een sociale woning en tevreden moeten zijn met bijvoorbeeld containerwoningen of een verbouwd kantoorgebouw van de overheid. Nederland kampt net als heel wat andere West-Europese landen met een grote toestroom aan vluchtelingen. De noodopvang voor vluchtelingen zorgde al voor incidenten, bijvoorbeeld in het dorpje Oranje.

Asielzoekers zouden voortaan genoegen moeten nemen met bijvoorbeeld een containerwoning of huisvesting in een verbouwd kantoorpand. Het is de bedoeling dat gemeenten de nieuwe eenvoudige onderkomens ter beschikking stellen. Verder komt er een collectieve ziektekostenregeling. De huur en ziektekostenregeling zouden worden verrekend via de bijstandsuitkering van de asielzoeker, die dus lager zal uitvallen.

De maatregelen zijn opvallend, omdat de socialistische regeringspartij PvdA het voorbije weekend nog zijn afkeer liet blijken voor minder sociale voorzieningen voor asielzoekers. De partij zei toen "een strategie van ontmoediging via ongelijke behandeling" af te wijzen.

Momenteel verblijven in de Nederlandse asielzoekerscentra 13.000 mensen met een verblijfsvergunning die eigenlijk moesten doorstromen naar een woning. Maar bij de gemeenten is er een gebrek aan sociale huurwoningen, waardoor de asielzoekers dan maar langer in het centrum bleven. Daardoor is een plaatsgebrek ontstaan voor nieuwe vluchtelingen, die voorlopig ondergebracht worden in noodopvanglocaties. De komende zes maanden zouden nu zo'n 10.000 asielzoekers met een verblijfstatus moeten doorstromen.