Dossier Vluchtelingencrisis

Europa stelt België in gebreke

België en achttien andere EU-lidstaten hebben woensdag alles samen 40 inbreukprocedures aan de broek gesmeerd gekregen omdat ze de Europese wetgeving op het vlak van asiel en migratie niet correct hebben omgezet. "Ons gemeenschappelijk Europees asielsysteem kan maar functioneren als iedereen de regels naleeft", zegt Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie.

De inbreukprocedures komen niet als een verrassing. Op een Europese top in april zeiden de staatshoofden en regeringsleiders nog dat de asielregels snel en correct in nationale wetgeving moeten worden omgezet. Als 'hoedster van het Europees verdrag' ziet de Commissie zich nu genoodzaakt "te verzekeren dat de lidstaten effectief implementeren en toepassen waar ze zich toe geëngageerd hebben", aldus Timmermans.

Tegen België worden twee procedures geopend. De Commissie weet niet of ons land de richtlijn over asielprocedures en de richtlijn over de opvang van vluchtelingen heeft omgezet. Dat moest tegen 20 juli gebeurd zijn. De Commissie heeft twee ingebrekestellingen naar de regering gestuurd, die heeft nu twee maanden om te reageren. Het gaat om de eerste stap in een inbreukprocedure.

Tijdens zijn State of the Union zei Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker al ervoor te willen zorgen dat de lidstaten hun plichten nakomen. "This Commission means business", zei Timmermans woensdag. Later op de avond buigen de staatshoofden en regeringsleiders zich over de Europese asielpolitiek.

Een inbreukprocedure kan uitmonden in een verwijzing naar het Europees Hof van Justitie.