Miljoenen staken 24 uur lang in India

Miljoenen werknemers in India zijn vandaag aan een 24 urenstaking begonnen. Ze protesteren tegen de economische hervormingen van de regering van premier Narendra Modi. Volgens hen zijn die nefast voor de werkgelegenheid, en in het voordeel van de werkgevers.

De vakbonden vragen de regering om af te zien van haar plannen om oude fabrieken te sluiten en participaties in openbare ondernemingen te verkopen om de staatskas te vullen. Ze eisen ook een verhoging van de lonen.

Naar schatting 150 miljoen mensen hebben het werk neergelegd. Het gaat om werknemers uit de bank-, de bouw-, de mijn- en de transportsector, maar ook dagloners, huispersoneel en kleine verkopers zijn gemobiliseerd.

Premier Modi won in mei dit jaar de verkiezingen met de belofte om de economie te hervormen om buitenlandse investeerders aan te trekken, maar de oppositie blokt belangrijke hervormingen af. De Indiase economie groeide in het eerste kwartaal met zeven procent, minder dan verwacht. Volgens experts zijn hervormingen noodzakelijk om dat peil minstens aan te houden en zo jobs te creëren voor miljoenen jongeren.