Aannemer erkent fout kraanongeval

Aannemer BSB Staalbouw zegt als bedrijf gefaald te hebben bij het voorbereiden van de misgelopen hijsklus in de Nederlandse stad Alphen aan den Rijn. Het hijsplan had moeten worden voorgelegd aan een gespecialiseerd bedrijf, zegt directeur/eigenaar Jan Pesie in een interview met de lokale zender Studio Alphen. "Wij hebben zelf niet de expertise om stabiliteitsberekeningen en ballastberekeningen voor de pontons te controleren. (..) Ik heb daar gefaald. Dat moet in de toekomst beter", aldus Pesie.

Overigens denkt hij dat een gespecialiseerd bedrijf ook niet de vinger op de zere plek had kunnen leggen. "Er is hier iets gebeurd wat niemand verwacht heeft", aldus Pesie.

Berging

Twee hijskranen op pontons die een brugdeel tilden, kieperden begin deze maand om en vielen op huizen en bedrijven. Wonder boven wonder vielen er geen slachtoffers. Wel was de ravage groot. De berging begint in de eerste helft van september.

De gemeente Alphen stelde de aannemerscombinatie Mourik/BSB Staalbouw onlangs al aansprakelijk voor het ongeval en de schade. Hoofdaannemer Mourik legde de claim daarop voor aan BSB Staalbouw die op zijn beurt weer doorverwees naar onderaannemer Peinemann. Ad Kornet van Peinemann zei eerder dat het neerleggen van een aansprakelijkheidsclaim een standaardprocedure is die pro forma wordt uitgevoerd. Uit onderzoek zou moeten blijken waar de verantwoordelijkheid uiteindelijk komt te liggen.

Bekijk ook: