Dossier Griekse crisis

"Griekse schuldenlast is onhoudbaar"

Het Internationaal Montetair Fonds (IMF) heeft een nieuwe inschatting gemaakt van de financieringsbehoeften van Griekenland. Daaruit blijkt dat de schuldenberg de komende twee jaar op 200 procent van het bruto binnenlands product komt te liggen. "Die schuldenlast is onhoudbaar", aldus het IMF.

Volgens het IMF heeft Athene 85 miljard euro nodig om het land te komende 2,5 jaar boven water te houden. Dat is 25 miljard meer dan twee geleden werd voorspeld. Dat betekent dat Europese kredietverleners ofwel een deel van de schuld moeten afschrijven ofwel dat ze de Grieken dertig jaar uitstel moeten geven voor de betaling van rente op uitstaande leningen.

Extra geld voor Griekenland kan volgens het IMF enkel als de schulden worden herschikt of kwijtgescholden, maar dat is vooral voor Duitsland een heikel punt.