Dossier Griekse crisis

Zo willen de Grieken hervormen

De nieuwe voorstellen die Griekenland donderdagavond aan de schuldeisers heeft overgemaakt, omvatten onder meer een BTW-verhoging en een hervorming van de pensioenen. Dat blijkt uit de teksten, dertien pagina's lang, die verschillende media konden inkijken. De Grieken zouden op heel wat punten tegemoet komen aan wat de trojka vraagt, zo lijkt het.

Zo zou het land een standaard BTW-tarief gaan hanteren van 23 procent, met uitzonderingen voor basisvoeding, energie, hotels en water (13 pct BTW). Een restaurantbezoek in Griekenland, waar nu nog 13 procent BTW wordt geheven, zal dus fors duurder worden. Voor boeken, theater en geneesmiddelen zou een superlaag BTW-tarief van 6 procent gelden. Deze voorstellen zijn in lijn met de eisen van de schuldeisers. In verband met de pensioenen zouden maatregelen worden genomen om de pensioenleeftijd op 67 jaar te brengen, of 62 jaar voor diegenen met een loopbaan van minstens veertig jaar. De maatregel gaat geleidelijk in, tussen nu en 2022.

De fiscale voordelen (lagere BTW) op de Griekse eilanden zouden vanaf oktober geleidelijk worden afgeschaft, te beginnen met de eilanden met hogere inkomens die ook de meest populaire bestemming van toeristen zijn. Een uitzondering geldt voor de afgelegen eilanden. Deze maatregel lag in het verleden erg moeilijk bij Athene. De vennootschapsbelasting zou stijgen van 26 tot 28 procent, zoals de schuldeisers hadden gevraagd. Ook de belasting op luxegoederen wordt verhoogd.

De Griekse regering zou ook snoeien in de militaire uitgaven, met 100 miljoen euro in 2015 en 200 miljoen volgend jaar. De schuldeisers hadden aangedrongen op een besparing met 400 miljoen euro. Daarnaast wordt de strijd tegen fiscale fraude opgevoerd en ook de belastinginning efficiënter gemaakt. De openbare sector zou moderner gerund worden, onder meer door de invoering van evaluaties. Verdere privatiseringen staan op stapel, zoals de verkoop van het resterende belang in het telecombedrijf OTE, de haven van Piraeus en die van Thessaloniki. Openbare aanbestedingen zouden tegen oktober moeten binnen zijn.

De Griekse regering vraagt, om zijn enorme schuld van 180 procent van het bruto binnenlands product (bbp) te kunnen regelen, een schuldverlichting en een steunpakket van 35 miljard euro voor economische groei. Ze zou bereid zijn te streven naar een primair begrotingsoverschot (zonder schulden) van 1 procent dit jaar, 2 procent in 2016 en 3 procent in 2017. Al wordt de doelstelling voor dit jaar erg moeilijk door de crisis en de kapitaalbeperkingen van de jongste weken.