Dossier Griekse crisis

Europa houdt ook rekening met Grexit

Nu er opnieuw geen akkoord bereikt is op de eurotop van gisteren lijkt een Grexit steeds meer tot de mogelijkheden te behoren. Ook Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, verklaarde dat "geen enkele hypothese uitgesloten is".

Volgens Juncker, die met de nodige gebaren eiste dat de Grieken nu eindelijk eens duidelijk maken waar ze naartoe willen, is op dit ogenblik geen enkele hypothese uitgesloten. "We hebben een Grexit-scenario in detail voorbereid, een scenario voor humanitaire hulp aan Griekenland en ook een scenario voor een akkoord zodat we Griekenland in de euro kunnen houden, wat ik verkies." 

Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk benadrukte wel dat er alleen maar verliezende partijen zullen zijn als er geen akkoord uit de bus komt en het "worst case scenario" werkelijkheid wordt. "Ons onvermogen om een akkoord te vinden kan leiden tot het bankroet van Griekenland en de insolvabiliteit van zijn banken. Voor het Griekse volk zal dat zeker het pijnlijkst zijn. Maar ik twijfel er niet aan dat dit heel Europa zal aantasten, ook in de geopolitieke betekenis. Wie de illusie heeft dat dat niet zo is, is naïef."

Zondagavond vindt een nieuwe top plaats en daar zijn ook niet-eurolanden uitgenodigd. Dat heeft volgens Tusk een praktische reden. "We kunnen jammer genoeg het zwarte scenario niet vermijden waarbij er geen akkoord is. We moeten de gevolgen daarvan voor de hele Unie kunnen bediscussiëren. We willen ook input in verband met humanitaire hulp voor Griekenland."

Het verstrekken van die hulp moet door alle 28 lidstaten worden goedgekeurd. Volgens de Pool beleven we het meest kritieke moment in de geschiedenis van de EU en van de eurozone.