Dossier Griekse crisis

Betalen Grieken straks met schuldbewijzen?

De Griekse regering zou, indien de euro's opraken, tijdelijk gebruik kunnen maken van schuldbewijzen, zogenoemde IOU's, om lonen en pensioenen uit te betalen en facturen te betalen. IOU staat voor "I owe you". Het gaat om een schuldbewijs, een geschreven belofte van betaling wanneer je geen cash geld hebt.

Dat zou het geval kunnen zijn in Griekenland, indien de Europese Centrale Bank geen euro's meer zou leveren en de Griekse kas leeg zou zijn. Dergelijke schuldbewijzen kunnen tijdelijk een oplossing bieden, totdat het land opnieuw toegang krijgt tot euro's, of tot het zelf een andere munt zou slaan. Dat laatste is echter een zeer complexe operatie, en een terugkeer naar de drachme lijkt zeer onwaarschijnlijk. "De persen zijn vernietigd", klonk het eerder al.

De schuldbewijzen, op papier of in elektronische vorm, kunnen naast de nog in omloop zijnde euro's circuleren en zouden evenveel waard kunnen zijn als de Europese eenheidsmunt. Het gevaar bestaat wel dat, indien iemand die schuldbewijzen wil gebruiken om ermee te betalen, hij er niet hetzelfde bedrag voor krijgt. "Een munt waarin geen vertrouwen is, stort in in een op hol slaande inflatie", zegt econoom Holger Schmieding van Berenberg Bank. Zo zou een pensioen van bijvoorbeeld 500 IOU (500 euro) op de zwarte of grijze markt nog maar 100 of 150 euro waard kunnen zijn.