EU akkoord over 60.000 vluchtelingen

De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben een vergelijk gevonden over de spreiding van 40.000 vluchtelingen uit Italië en Griekenland over de andere lidstaten van de Europese Unie. Daarnaast zouden ook nog eens 20.000 vluchtelingen uit derde landen in Europa hervestigd worden.  Dat hebben Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk meegedeeld. Na een heetgebakerd debat tonen de lidstaten zich bereid om op vrijwillige basis een bijdrage te leveren.

De Europese leiders bogen zich donderdagavond over een voorstel van de Europese Commissie om 40.000 Syrische en Eritrese vluchtelingen die aankomen in Italië en Griekenland volgens een bindende verdeelsleutel te spreiden over de andere lidstaten. 

Hevig debat

Een aantal Baltische en Oost-Europese landen kantte zich echter tegen een verplichte inspanning waarover met gekwalificeerde meerderheid gestemd zou worden. Zij wilden enkel een vrijwillige bijdrage leveren op basis van een consensus onder alle lidstaten. Na een urenlang debat haalden ze de bovenhand.

"Vrijwillig of bindend, het gaat om mensen en de doelstelling blijft overeind", zo reageerde Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Hij beklemtoonde wel dat hij zijn voorstel voor een bindend systeem niet intrekt. Ook stak hij zijn misprijzen voor de beraadslagingen niet onder stoelen of banken. "Laat ons eerlijk zijn: 60.000 mensen is eigenlijk een heel bescheiden inspanning. Dat het uren duurt om daarover een akkoord te bereiken, bewijst dat Europa niet altijd voldoet aan de ambitieuze doelstellingen die het naar de buitenwereld graag uitdraagt."

Ook de Italiaanse premier Matteo Renzi uitte stevige kritiek op de uren durende woordenwisselingen. "Als dit jullie idee van Europa is, hou het dan maar. Als er geen solidariteit is, verspil onze tijd dan niet", zou hij onder meer geroepen hebben.

Registratie van vluchtelingen

Tusk bleef optimistisch dat de lidstaten ook zonder een bindend systeem voldoende vluchtelingen zullen opvangen om zo het globale Europese streefcijfer te halen. Hij beklemtoonde wel het belang van de registratie van vluchtelingen aan de buitengrenzen. "Zonder registratie zal er geen solidariteit komen."