NAVO voert defensie tegen Rusland op

De ministers van Defensie van de 28 NAVO-landen hebben vandaag in Brussel een reeks maatregelen genomen om de collectieve defensie op te drijven, voornamelijk in de landen die aan Rusland grenzen. Het aantal manschappen voor de "NATO Response Force" (NRF) wordt meer dan verdubbeld, tot 30.000 à 40.000. Momenteel is dat nog 13.000.

Speerpunt van de NAVO-defensie wordt de nieuwe Very High Readiness Joint Task Force, die een virtuele capaciteit van vijfduizend manschappen telt en binnen de 48 uur moet kunnen worden ingezet. De ministers van Defensie, die vandaag en morgen in Brussel vergaderen, beslisten ook om het besluitvormingsproces in geval van crisis te versnellen. Zo kan de opperbevelhebber, momenteel Philip Breedlove, de troepen al in staat van paraatheid brengen en voorbereiden op een interventie in afwachting van een politieke beslissing.

De ministers beslisten ook om zes nieuwe kleine generale staffen op te richten, in Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Polen en Roemenië, om in geval van crisis de komst van hulptroepen voor te bereiden. De "NATO Forces Integration Units" zullen telkens een veertigtal troepen tellen, waarvan de helft uit het gastland.

NAVO-topman Jens Stoltenberg herhaalde dat de maatregelen worden genomen om "defensief en verantwoordelijk" te reageren op de houding van Rusland. Hij benadrukte evenwel dat de NAVO zelf de confrontatie met Moskou niet opzoekt en geen nieuwe wapenwedloop wil.