Historische overwinning voor klimaat

De milieuorganisatie Urgenda heeft de klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat gewonnen. Dat houdt in dat de Nederlandse overheid door de rechter verplicht is om de CO2 uitstoot voor 2020 met 25 procent te reduceren ten opzichte van 1990.

Urgenda spande de zaak samen met 900 mede-eisers aan om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. “De politiek komt er echter niet uit. Daarom richten wij ons tot de rechter”, klonk het bij Urgenda.

Het is een historische uitspraak aangezien het de eerste keer is dat groepen burgers zelf naar de rechter stapten om het gebrek aan beleid rond klimaatverandering aan te vechten.

Ook in ons land werden de overheden gedagvaard vanwege een nalatig klimaatbeleid. Bijna 9000 mede-eisers sloten zich aan bij vzw Klimaatzaak, die zich onder meer liet inspireren door de Nederlandse procedure.

Een debat ten gronde zal in ons land allicht pas over een jaar tot anderhalf jaar plaatsvinden.