Topless protest van vroedvrouwen

In Argentinië hebben een twintigtal vroedvrouwen gisteren een opvallende protestactie gehouden. Voor het ministerie van volksgezondheid pleitten ze voor het recht om thuis te bevallen. Dat deden ze topless, met geverfde borsten.

In Argentinië woedt een politieke discussie over de regels rond thuisbevallingen. De vroedvrouwen vrezen echter jobverlies en een verbod om thuis te bevallen. Volgens het ministerie van Volksgezonheid wordt er echter werk gemaakt van regels om thuisbevallingen veilig te laten verlopen.