Discussie om bloed van homodonoren

Het verbod voor homoseksuele en biseksuele mannen om bloed te geven leidt tot discriminatie. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens in Nederland geoordeeld. De uitspraak werd vanochtend bekendgemaakt. Net vandaag besliste het Europese Hof van Justitie dat het uitsluiten van homodonoren wel gerechtvaardigd is. 

Net als in België kunnen mannen in Nederland die seks hebben of hebben gehad met mannen geen bloed doneren. Homoseksuele mannen zijn van bloeddonatie uitgesloten omdat de kans op overdracht van het hiv-virus in deze groep heel groot zou zijn. Dit virus kan aids veroorzaken.

Uit onderzoek door de Universiteit van Maastricht en de Nederlandse stichting Sanquin Bloedvoorziening, dat in Nederland de bloeddonatie regelt, blijkt dat permanente uitsluiting niet langer noodzakelijk is voor de veiligheid van het bloed. Reden dus om het donorselectiebeleid aan te passen, zo stelt het college.

De Nederlandse minister van Volksgezondheid Edith Schippers liet vorige maand al weten dat ze af wil van die permanente uitsluiting. Ook in ons land wordt nagedacht over een herziening en minister van Volksgezondheid Maggie De Block zou de Hoge Gezondheidsraad al om advies hebben gevraagd.

Europa: "uitsluiting gerechtvaardigd"

Net vandaag heeft het Europees Hof van Justitie beslist dat het gerechtvaardigd is om homoseksuele mannen permanent uit te sluiten van bloeddonatie. De lidstaat moet wel aantonen dat deze personen een groot risico hebben om bijvoorbeeld hiv op te lopen en dat efficiëntere detectiemethode om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de ontvangers van het bloed te waarborgen ontbreken, vervolgt het Hof in zijn arrest.