Onderwijs: 2/3de landen bereikt doelen niet

In 2000 engageerden de landen van de Verenigde Naties, waaronder België, zich om tegen 2015 basisonderwijs te voorzien voor alle kinderen. Op dit moment heeft echter nog maar een derde van de landen deze doelstelling gerealiseerd, zo blijkt uit het Unescorapport over onderwijs dat donderdag gepubliceerd wordt.

Het aantal kinderen en adolescenten dat niet naar school gaat, is sinds 2000 met de helft verminderd. Maar er zijn ook andere cijfers: wereldwijd hebben 58 miljoen kinderen geen toegang tot onderwijs. Wat basisonderwijs betreft zijn er dat bijna 100 miljoen. Een "teleurstellende" balans, zegt Unesco donderdag.

15 jaar na Wereldonderwijsforum

In 2000 kwamen nochtans 146 landen overeen om het streefdoel voor onderwijs tegen 2015 waar te maken. Dat gebeurde tijdens het Wereldonderwijsforum in Dakar. Vijftien jaar later blijkt echter dat die doelstellingen door lang niet alle landen gehaald worden.

47% van de landen is er in geslaagd om zorg en onderwijs uit te breiden voor jongen kinderen. Meer dan de helft van de landen verbeterde de toegankelijkheid van het onderwijs en voorzag gratis en kwaliteitsvol onderwijs voor alle kinderen van lagere schoolleeftijd. Iets minder dan de helft (46%) breidde de leer- en studiemogelijkheden voor jongeren en volwassenen aanzienlijk uit. En bijna 70% zorgde voor meer gelijkheid van onderwijskansen tussen de geslachten.

4 miljoen extra leerkrachten nodig

Daartegenover staat echter dat slechts 25% van de landen het analfabetisme bij volwassenen naar beneden bracht. Meer nog: in Sub-Saharisch Afrika beschikt 50% van de vrouwen niet over de basiscompetenties. Om alle kinderen onderwijs te kunnen bieden zijn er bovendien wereldwijd vier miljoen leerkrachten extra nodig. In een derde van de landen zijn er te weinig onderwijzers.