Tientallen Filippijnen laten zich kruisigen

Op de Filipijnen hebben tientallen mensen zich aan het kruis laten nagelen naar aanleiding van Goede Vrijdag. De kruisiging is daar een jaarlijks ritueel om het lijden van Jezus Christus te herdenken. Het is een bloedig spektakel, waar ook dit jaar weer een massa toeristen naar kwam kijken.

De deelnemers zien de kruisiging als boetedoening voor hun zonden. De door de nagels veroorzaakte wonden genezen op enkele weken en volgens de organisatoren zijn er nog nooit blijvende schade of ernstige letsels geweest. In San Pedro liet een man zich zelfs al voor de 29ste keer aan het kruis nagelen.