"17,7 percent van wereld is katholiek"

Het aantal gedoopten binnen de katholieke kerk is in 2013 gestegen tot 1,253 miljard, of 17,7 percent van de wereldbevolking. Dat blijkt uit de jaarstatistieken die het Vaticaan vandaag heeft gepubliceerd.

Op 31 december 2013 was de werelbevolking met één percent gestegen, terwijl het aantal katholieken met twee percent omhoog ging, aldus het document. In 2013 werden 25 miljoen mensen gedoopt, wat het totale aantal katholieken op het einde van het jaar op 1,253 miljard bracht. De gedoopten in China en Noord-Korea werden hier echter niet bijgeteld, omdat er geen betrouwbare cijfers beschikbaar waren over die landen.

Het aantal priesters is wereldwijd eveneens gestegen: van 414.131 in 2012 naar 415.348 in 2013. Het aantal leerling-priesters in de seminaries is echter gedaald: in 2012 waren er nog 120.051, eind 2013 slechts 118.251.