Wetsvoorstel pleit voor doden homo's

De Amerikaanse advocaat Matt McLaughlin heeft in Californië een wetsvoorstel ingediend om het doden van homoseksuelen te legaliseren. Het is onwaarschijnlijk dat die wet, de ‘Sodomite Suppression Act’, ooit genoeg stemmen krijgt, maar het voorstel toont wel aan hoe bizar het systeem in elkaar zit in de westelijke Amerikaanse staat.

Iedereen die de som van 200 dollar betaalt en de correcte formulieren invult, kan in Californië een wetsvoorstel indienen. Het volstaat dan enkel nog om 365.000 handtekeningen te verzamelen voordat het voorstel aan het volk wordt voorgelegd. En net dat eenvoudige systeem zorgt ervoor dat discriminerende voorstellen zoals dat van McLaughlin kunnen worden ingediend.

McLaughlin stelt voor dat iedereen die iemand van hetzelfde geslacht aanraakt met de bedoeling om seks uit te lokken, geëxecuteerd moet worden “met kogels in het hoofd of door een andere toepasselijke methode”. Volgens de advocaat is het namelijk beter dat “de overtreders” sterven, dan dat we allemaal "getroffen worden door een straf van God." Burgers zouden ook zelf de jacht op holebi's mogen openen, als de staat er niet in slaagt de executie binnen het jaar uit te voeren.

De Californische procureur-generaal, Kamala Harris, kan wettelijk gezien niets doen om het voorstel tegen te houden. Toch is de kans klein dat de ‘Sodomite Suppression Act’ ooit echt wordt goedgekeurd. Het voorstel strookt niet met de grondwet van de VS, waardoor het Hooggerechtshof waarschijnlijk zal tussenkomen om het tegen te houden. McLaughlin riskeert bovendien een schorsing.