Werd nieuw deeltje ontdekt in CERN?

Er zijn geruchten dat er met de gigantische deeltjesversneller van het Europeese Centrum voor Nucleair Onderzoek (CERN) een nieuw deeltje is gevonden, zo heeft het populair-wetenschappelijke blad New Scientist gemeld.

Mogelijk is tijdens vorige 'runs' van de LHC het Z'-deeltje gevonden, een zwaardere variant van het al langer bekende Z-boson. Het Z'-deeltje kan het eerste deeltje zijn dat natuurkundigen waarnemen en dat niet in het standaardmodel over het wezen van de materie past.

Als de onderzoekers inderdaad aanwijzingen van een Z'-deeltje hebben opgevangen, is dat een spannende uitkomst, zegt de New Scientist. Door de eigenschappen van het Z'-deeltje in kaart te brengen, leren de natuurkundigen namelijk ook meer over hoe de vier fundamentele natuurkrachten onderling samenhangen.

Drie van die vier krachten hebben fysici wiskundig redelijk onder de knie, maar de vierde – de zwaartekracht - wil maar niet samenwerken met de rest. Mogelijk schijnt het Z'-deeltje in de toekomst nieuw licht op de kwestie. Onderzoekers hebben eind vorige week alvast laten weten een anomalie te hebben vastgesteld die niet door het standaardmodel te verklaren is.

De LHC leverde in 2012 de vondst op van het Higgsboson-deeltje waarvan het bestaan een halve eeuw daarvoor was gepostuleerd door de Schot Peter Higgs, en de Belgen Robert Brout en François Englert. Het "Godsdeeltje" vormt het sluitstuk van het standaardmodel en leverde Higgs en Englert in 2013 de Nobelprijs voor Fysica op.